V Turnieju Piłki Nożnej Halowej

Regulamin „V Turnieju Piłki Halowej dla Dorosłych o Puchar Wójta Gminy Jakubów” 1. Cel zawodów: – popularyzacja piłki nożnej halowej w środowisku gminnym, – propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz rywalizacji sportowej, – integracja środowiska lokalnego. 2. Miejsce

KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej , zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.
Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy przesyłam w załączeniu.

Accessibility