VI Turnieju Piłki Siatkowej

R E G U L A M I N
„VI Turnieju Piłki Siatkowej dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych
o Puchar Wójta Gminy Jakubów”

I. Cel:
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową młodzieży i dorosłych;
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

V Turnieju Piłki Nożnej Halowej

Regulamin „V Turnieju Piłki Halowej dla Dorosłych o Puchar Wójta Gminy Jakubów” 1. Cel zawodów: – popularyzacja piłki nożnej halowej w środowisku gminnym, – propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz rywalizacji sportowej, – integracja środowiska lokalnego. 2. Miejsce

KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Accessibility