Dzień 23 października 2016 roku był dla jednej z naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dniem wyjątkowo szczególnym. W tym dniu dokonano poświęcenia i uroczystego przecięcia wstęgi przy obelisku z tablicą pamiątkową, na której umieszczony jest Św. Florian. Obelisk powstał na skwerku, znajdującym się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie. Strażacy z tej jednostki własnoręcznie wykonali całość prac, a głównym pomysłodawcą tego dzieła był dh Adam Kaczorek, któremu nie szczędzono pochwał i podziękowań w tym wyjątkowym dla tej jednostki dniu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.30 uroczystym złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości dh Ryszarda Jaglińskiego Prezesowi tej jednostki – dh Dariuszowi Kopczyńskiemu. Następnie Prezes OSP Wiśniew w krótkich słowach przemowy zawarł wyjątkowość tego wydarzenia, twierdząc, że: „Dzień dzisiejszy dla członków OSP Wiśniew oraz mieszkańców naszej miejscowości jest dniem szczególnym, bowiem dokonuje się historyczna chwila upamiętnienia 80-tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie. Otrzymany z tej okazji dar od Wójta Gminy Jakubów Hanny Wocial  zapoczątkował powstanie tego, co widzimy w tej chwili za nami. Kapliczka ze Św. Florianem, która góruje przy naszej remizie od teraz i na zawsze będzie wspomnieniem naszej pięknej rocznicy. Umieszczony w niej Św. Florian jest symbolem ofiarnej służby strażackiej, dbającej o bezpieczeństwo, życie, zdrowie i mienie naszych lokalnych społeczności. Niech czuwa on nad nami podczas wszelkich akcji strażackich, abyśmy zawsze wracali do naszej strażnicy cali i zdrowi. Obelisk ten jest jednocześnie uhonorowaniem naszych poprzedników, którzy prężnie działali w latach poprzednich, i dzięki temu mogliśmy czcić tak piękną okrągłą rocznicę w roku ubiegłym”.    Po otwarciu uroczystości przez Prezesa nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez: Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, Księdza Krzysztofa Wesołowskiego oraz Kapłana Zbigniewa Nawrę  – Proboszczy tutejszych Parafii, Dariusza Kopczyńskiego – Prezesa tej jednostki oraz Adama Kaczorka – druha tej jednostki. Kolejnym punktem uroczystości była modlitwa oraz poświęcenie przez księży tego symbolicznego obelisku. Następnie kilka ciepłych słów w stronę strażaków powiedziała Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial, która czuła się zaszczycona, że jej podarunek w postaci figurki Św. Floriana zapoczątkował powstanie tak wspaniałego działa. Kończąc oficjalną cześć uroczystości prezes Kopczyński podziękował zebranym za przybycie  i zaprosił na poczęstunek.

Opracowała: Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility