WODOCIĄGI

SUW „MISTÓW” – zaopatruje w wodę miejscowości: Mistów, Anielinek, Leontyna, Jakubów, Moczydła, Aleksandrow, Góry, Budy Kumińskie, Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, Antoninę, Brzozówkę, Józefin, Przedewsie, Ludwinów, Wolę Polską, Tymoteuszew.

Konserwator SUW Mistów – Edward Antoszczak
tel. 602 592 402

SUW „GARCZYN” – zaopatruje w wodę miejscowości: Turek, Wiśniew, Nart, Kamionka, Strzebula, Łaziska, Rządza, Szczytnik, Izabelin.

Konserwator SUW Garczyn – Witold Wielądek
tel. 696 210 979

Konserwator sieci wodociągowej – Edward Antoszczak tel. 602 592 402
Wszelkie sprawy związane z wodociągami – P. Anna Czyżewska tel. 25 757 91 50
(w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. w poniedziałku od 7:30 do 17:00 , od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30).

KANALIZACJA

Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 96 B, 05-306 Jakubów

Osoby obsługujące oczyszczalnię ścieków:
Witold Gańko
tel. 514 099 850

Oczyszczalnia ścieków w Leontynie
Leontyna 33, 05-306 Jakubów

Osoby obsługujące oczyszczalnię ścieków:
Henryk Roguski
tel. 530 730 220

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }