Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jakubów w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 

 

Accessibility