W dniu 6 czerwca 2016 roku o godzinie 14:00 w gościnnych progach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileusz obchodziły następujące pary z terenu gminy Jakubów: Państwo Lucyna i Tadeusz Kunka z Jakubowa, Państwo Barbara i Julian Rawscy z Moczydeł, Państwo Krystyna i Władysław Wąsowscy z Wiśniewa, Państwo Stefania i Zygmunt Witowscy z Jędrzejowa Nowego oraz Państwo Albina i Józef Bankiewicz z Wiśniewa, niestety nieobecni z powodów zdrowotnych. W uroczystości udział wzięła również p. Irena Wąsak, emerytowany pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, która udzieliła ślubu min. P. Lucynie i Tadeuszowi Kunkom.

Początek uroczystości uświetnił występ Gminnego Chóru „ZŁOTY WIEK”, który pod przewodnictwem p. Jolanty Kowalczyk pięknie wyśpiewał refleksyjne piosenki dla wszystkich zebranych. Jubilaci mieli możliwość powrócić myślami do początków swej miłości i z nostalgią powspominać wspólnie spędzone lata. Następnie Wójt Gminy – Pani Hanna Wocial wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Krzysztofem Domańskim oraz Sekretarzem – Panią Justyną Miłaczewską wręczyli jubilatom zacne odznaczenia – medale oraz legitymacje nadane przez Prezydenta RP . Ponadto, każda z par otrzymała bukiet kwiatów, dyplom i wspaniałe życzenia. Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas na sesję zdjęciową podczas której uwieczniono jubilatów wraz z ich rodzinami. Po czym rozpoczęto wspólne świętowanie, które umilił występ taneczny oraz przedstawienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.

Accessibility