BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE – Projekt „Witaj w świecie TIK”

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 25 l.+ ( szczególnie zapraszamy osoby w weku 50+) spełniające łącznie warunki:

a) mieszkają/uczą się/pracują na terenie woj. Mazowieckiego

b) nie posiadają znajomości obsługi komputera,

c) mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do średniego włącznie,

d) z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania/uzupeł./podwyższenia umiejętności w zakresie TIK,

e) nie uczestniczyły we wsparciu LLL (long life learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015.

Oferujemy szkolenie z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów, obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin lekcyjnych na grupę zakończone egzaminem i możliwością zdobycia certyfikatu ITpass pozim A (https://itpass.pl/#certyfikacja). Nie wymagamy zdania egzaminu, jedynie podejścia do niego.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, wymagamy jedynie frekwencji.

Grupa szkoleniowa powinna składać się z min. 12 (max. 14) osób w tym co najmniej 8 osób jest w wieku 50+.

Zajęcia min 2 x w tygodniu systemie weekendowym, w godzinach 9:00 – 13:30 lub 16:00 – 20:30 (z możliwością ewentualnych przesunięć czasowych)

Rozpoczęcie zajęć luty 2018.

Zapewniamy niezbędny sprzęt komputerowy (laptopy oraz rzutnik), oraz książki dla uczestników szkoleń. Prowadzimy szkolenia w miejscu zamieszkania uczestników, nawet jeśli są to małe miejscowości.

Załączniki:

1.-Program_szkolenia_ITpass_Informacja_Av1.0

1.-Regulamin_Witaj-w-świecie-TIK

2.-Program_szkolenia_ITpass_Komunikacja_Av1.0

3.-Program_szkoleniowy_ITPass_TworzenieTresci_A_1.0

4.-Program_szkoleniowy_ITPass_Bezpieczenstwo_A_v1.0

5.-Program_szkolenia_ITpass_RozwiązywanieProblemów_Av1.0

Zdjęcie: itpass.pl/

Konkurs – otwarty nabór aplikacji do projektu Kulturalni Edukatorzy – mazowiecka sieć edukacji i kultury

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do aplikowania w konkursie na współrealizację projektów z zakresu edukacji kulturowej. Zwycięzcy otrzymają: do 10 000 zł dofinansowania, konsultacje ekspertów oraz udział w 3-dniowym szkoleniu i konferencji. Termin składania wniosków: do 25 lutego 2018 roku (włącznie).

Kto może startować w konkursie?

Konkurs adresowany jest do partnerstw osób związanych zawodowo z sektorem oświaty oraz sektorem kultury w województwie mazowieckim.

Do udziału w konkursie zapraszamy partnerstwa: osób fizycznych, osoby fizycznej i instytucji(także NGO)/organizacji, dwóch instytucji/organizacji (tzn. co najmniej jeden przedstawiciel sektora oświaty i co najmniej jeden przedstawiciel sektora kultury razem, na przykład: nauczyciel i animator kultury).

Co można wygrać?

Nagrodą w konkursie jest współrealizacja, razem z Mazowieckim Instytutem Kultury, projektu z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturowej, adresowanego do dzieci i młodzieży. W wyniku konkursu zostanie wyłonionych 8 zwycięskich partnerstw.

Zwycięzcy konkursu, oprócz dofinansowania w wysokości do 10 000 zł, uzyskają wsparcie ekspertów. Projekt zakłada również obowiązkowy udział w:

– trzydniowym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 16-18 marca 2018 r. w okolicach Warszawy; szkolenie dotyczyć będzie metod pracy projektowej, wzmacniania współpracy i angażowania odbiorców.

– konsultacji z ekspertem w dniu 9 lub 10 marca 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7;

– konferencji podsumowującej projekt Kulturalni Edukatorzy – mazowiecka sieć edukacji i kultury w październiku 2018 r. w Warszawie, podczas której Zwycięzcy konkursu zaprezentują swoje działania, ale także w szkoleniu z wystąpień publicznych w październiku 2018 r. (termin szkolenia zostanie uzgodniony ze zwycięskimi partnerstwami).

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić Formularz dostępny na dole strony pod adresem: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy/konkurs.html podpisać go przez obie osoby zawiązujące partnerstwo, zeskanować i wysłać w formie elektronicznej na adres: edukacja@mik.waw.pl do 25 lutego 2018 r.  (włącznie).

W formularzu należy opisać pomysł na projekt z zakresu edukacji kulturowej, wraz z harmonogramem realizacji oraz kosztorysem do 10 000 zł.

Jaki jest czas realizacji projektów konkursowych?

Realizacja projektu może się rozpocząć nie wcześniej niż 19 marca 2018 r. i musi zakończyć się do 31 sierpnia 2018 r. złożeniem raportu merytorycznego i finansowego z realizowanego projektu.

Gdzie można uzyskać więcej informacji o projekcie Kulturalni Edukatorzy – mazowiecka sieć edukacji i kultury?

– na stronie internetowej http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy/o-projekcie.html;

– na Facebooku fb/mazowieckie obserwatorium kultury;

– kontaktując się bezpośrednio z koordynatorkami projektu Kulturalni Edukatorzy:

 

Katarzyną Lindner; k.lindner@mik.waw.pl, 22 586 42 45.
Natalią Roicką; n.roicka@mik.waw.pl, 22 586 42 25.
Agatą Roman, a.roman@mik.waw.pl, 22 586 42 07.

 

Accessibility