Praca Urzędu w dniu 30 marca br.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2018 roku Urząd Gminy

Jakubów pracuje do godziny 12:00 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Praca Urzędu w dniu 26 marca br.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 marca 2018 roku Urząd Gminy

Jakubów pracuje do godziny 15:45 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Zarządzenie w sprawie przetargu

Wyjaśnienie nr 2 tresci Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. [...]

Wyjaśnienie treści Zapytania ofwerowego Nr 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym [...]

Urząd nieczynny w dniu 16 czerwca br.

Informacja!

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Jakubów Nr 129/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, informuję, iż w dniu

16 czerwca 2017 roku

Urząd Gminy Jakubów będzie nieczynny.

Wójt Gminy Jakubów

   (-) Hanna Wocial

Accessibility