Praca Urzędu w dniu 30 marca br.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2018 roku Urząd Gminy

Jakubów pracuje do godziny 12:00 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Praca Urzędu w dniu 26 marca br.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 marca 2018 roku Urząd Gminy

Jakubów pracuje do godziny 15:45 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Utrudnienia w dostawie wody w miejscowościach Turek, Wiśniew, Nart, Kamionka, Strzebula

I N F O R M A C J A Zgodnie z informacją Gminy Kałuszyn o trwających pracach remontowych w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym Wójt Gminy Jakubów informuje, że do 30 czerwca 2018 roku w związku z powyższym mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody na terenie gminy Jakubów w miejscowościach: [...]

Zarządzenie w sprawie przetargu

Wyjaśnienie nr 2 tresci Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. [...]

Wyjaśnienie treści Zapytania ofwerowego Nr 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym [...]
Accessibility