Utrudnienia w dostawie wody w miejscowościach Turek, Wiśniew, Nart, Kamionka, Strzebula

I N F O R M A C J A Zgodnie z informacją Gminy Kałuszyn o trwających pracach remontowych w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym Wójt Gminy Jakubów informuje, że do 30 czerwca 2018 roku w związku z powyższym mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody na terenie gminy Jakubów w miejscowościach: [...]

Zarządzenie w sprawie przetargu

Wyjaśnienie nr 2 tresci Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. [...]

Wyjaśnienie treści Zapytania ofwerowego Nr 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym [...]

Urząd nieczynny w dniu 16 czerwca br.

Informacja!

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Jakubów Nr 129/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, informuję, iż w dniu

16 czerwca 2017 roku

Urząd Gminy Jakubów będzie nieczynny.

Wójt Gminy Jakubów

   (-) Hanna Wocial

Kontakt z radnymi Rady Gminy Jakubów za pomocą indywidualnych skrzynek mailowych

Informacja!

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku istnieje możliwość kontaktu z radnymi Rady Gminy Jakubów za pomocą indywidualnych skrzynek mailowych, podanych poniżej. Radni z tym dniem otrzymają tablety z wgranym oprogramowaniem, na które licencje i oprogramowania  posiada Gmina Jakubów. Tablety zostały przekazane radnym na zasadzie użyczenia w celu sprawniejszego  i szybszego kontaktu z mieszkańcami i pracownikami Urzędu Gminy Jakubów. Ponadto tablety te przyznane są radnym w celu zapewnienia im dostępu do dokumentów, związanych z pracami Rady Gminy i jej komisji oraz ograniczenia ilości wydruków materiałów przekazanych radnym.

Wykaz maili radnych Rady Gminy Jakubów:

IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL
Ślusarczyk Piotr p.slusarczyk@jakubow.pl
Sobótka Artur a.sobotka@jakubow.pl
Bodecki Sławomir s.bodecki@jakubow.pl
Kosakowska Anna Bożena a.kosakowska@jakubow.pl
Matejkowska Bogusława b.matejkowska@jakubow.pl
Stachowicz Marek m.stachowicz@jakubow.pl
Kot Jacek j.kot@jakubow.pl
Oklesiński Krzysztof k.oklesinski@jakubow.pl
Biegalski Tomasz t.biegalski@jakubow.pl
Domański Krzysztof k.domanski@jakubow.pl
Ciarkowski Piotr p.ciarkowski@jakubow.pl
Prymek Sylwester s.prymek@jakubow.pl
Kopczyński Dariusz d.kopczynski@jakubow.pl
Nowak Wojciech w.nowak@jakubow.pl
Kosieradzka Marzanna m.kosieradzka@jakubow.pl

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

(-) Krzysztof Domański

 

Opracowała:
Joanna Żyłkowska

Ogłoszenie – znaleziono psa

W dniu 3 lutego na jedną z posesji w m. Żebrówka, gm. Kałuszyn przybłąkał się piesek z obrożą na szyi. W obecnej chwili pies przebywa na terenie oczyszczalni ścieków w Olszewicach.
Jeśli ktoś zna właściciela lub chciałby zaadoptować psa proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie w dni robocze w godz. 7.30-15.30, tel. 25 757 66 18 wew.16.

Accessibility