Praca Urzędu w dniu 19 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

 

W DNIU 19 KWIETNIA 2019 ROKU (PIĄTEK)
URZĄD GMINY JAKUBÓW
CZYNNY W GODZINACH  800 – 1200

 

Wójt Gminy Jakubów
/-/  Hanna Wocial

Komunikat

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, upublicznionego w dniu 7 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Beneficjenta www.jakubow.pl oraz poprzez skierowanie w dniu 7 grudnia 2018 roku do Wykonawców, dla zadania: Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” została wybrana i zaakceptowana oferta Firmy Kwartus Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18 lok. 325, 00-052 Warszawa
ZAOFEROWANA CENA BRUTTO ZA 1 GODZINĘ SZKOLENIOWĄ (C) – 99,90 zł
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB
DO REALIZACJI ZADANIA (K) – ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH OSÓB DOROSŁYCH – 199 osób
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.
Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 95,03 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2/IS/2018 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2/IS/2018

Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki:

ZO_instruktor-szkolen2-załączniki
Zapytanie ofertowe

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }