Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Szkolnej w Jakubowie

Praca Urzędu w dniu 30 marca br.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2018 roku Urząd Gminy

Jakubów pracuje do godziny 12:00 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Praca Urzędu w dniu 26 marca br.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 marca 2018 roku Urząd Gminy

Jakubów pracuje do godziny 15:45 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Zarządzenie w sprawie przetargu

Wyjaśnienie nr 2 tresci Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. [...]

Wyjaśnienie treści Zapytania ofwerowego Nr 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym [...]
Accessibility