Zmiana terminu zbiórki odpadów

INFORMACJA

W związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy tj. 12 listopada 2018 roku zbiórka odpadów komunalnych , która zgodnie z harmonogramem została wyznaczona na dzień 12 listopada 2018 roku zostaje przełożona na następny dzień tj. 13 listopada 2018 roku.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 13 listopada 2018 roku będą odbierane worki czarne i worki kolorowe.

Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania komputerów wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Załączniki

Projekt-umowy-1SK2018
Zaproszenie-do-złożenia-oferty-cenowej
Formularz-oferty-zal.-nr-2
OPZ-Jakubow

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Szkolnej w Jakubowie

Zarządzenie w sprawie przetargu

Wyjaśnienie nr 2 tresci Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. [...]

Wyjaśnienie treści Zapytania ofwerowego Nr 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym [...]
Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }