Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Jakubów, mieszkańców Powiatu Mińskiego, Członków Kół Gospodyń Wiejskich, Członków Kół Emerytów i Rencistów do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych: „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu”.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcie: www.freepik.com

Accessibility