„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” i „Diamentowe Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
Tegoroczna uroczystość uhonorowania par, które obchodzą Jubileusz 50-lecia i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego miała miejsce w piątek 9 października br. o godzinie 13 00 w gościnnych progach Publicznej Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie. Organizatorem był Urząd Gminy w Jakubowie.

Tegoroczni Jubilaci to:

Złote Gody

  • 1. Marianna i Paweł Gryglas z Wiśniewa
  • 2. Stanisława i Janusz Pełka z Jakubowa
  • 3. Stanisława i Henryka Puławscy ze Strzebuli

Diamentowe Gody

  • 1. Wanda i Tadeusz Kuć z Wiśniewa
  • 2. Natalia i Zygmunt Gańko ze Strzebuli
  • 3. Lucyna i Zygmunt Poławscy z Woli Polskiej

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pani Wójt Gminy Jakubów Hanny Wocial , która wyraziła swój podziw i uznanie dla Jubilatów, oraz złożyła parom małżeńskim obchodzącym „Złote Gody” i „ Diamentowe Gody” życzenia.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie. Za dobrze wychowane dzieci i przeżycie w jednym związku Jubilaci zostali odznaczeni medalami wraz z legitymacjami nadanymi przez Prezydenta RP. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów podziękowania, za piękny przykład dla młodszego pokolenia, oraz aktu dekoracji dokonali: Wójt – Hanna Wocial wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Krzysztofem Domańskim i Sekretarz – Justyną Miłaczewską.

Ponadto każda z par otrzymała bukiet kwiatów, dyplom lokalnych władz , wspaniałe życzenia. Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas na sesję zdjęciową, podczas której uwieczniono Jubilatów, wraz z ich rodzinami. Nie zabrakło również weselnego tortu, jak i symbolicznej lampki szampana. Po czym rozpoczęto świętowanie, które umilił występ dzieci ze szkoły z Wiśniewa i występu lokalnego zespołu „ Wisienki”, obu zespołom przygrywała Pani Zofia Kowalska.

Accessibility