Widok z dołu. Na pierwszym planie wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Dalej wójt gminy Jakubów przemawia przed tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na ścianie budynku. Na tablicach zawieszone są biało-czerwone wstęgi. Obok strażacy ze sztandarem.

Accessibility