Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 15.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 15.04.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 21 130

Liczba przypadków śmiertelnych: 682

507 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

175 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2555

Liczba przypadków śmiertelnych: 93

72 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

21 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 62
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 4,00

Liczba przypadków śmiertelnych: 5

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

5 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 1543
Liczba wykonanych testów: 345
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 65

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 14.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 14.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 21283

Liczba przypadków śmiertelnych: 803

621 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

182 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2925

Liczba przypadków śmiertelnych: 106

93 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

13 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 86
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,55

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 13.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 13.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 13227

Liczba przypadków śmiertelnych: 644

428 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

216 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1766

Liczba przypadków śmiertelnych: 70

48 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

22 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 26
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,68

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
1 – wyłącznie z powodu COVID

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 12.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 12.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 12013

Liczba przypadków śmiertelnych: 61

46 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

15 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1809

Liczba przypadków śmiertelnych: 6

3 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

3 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 80
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,16

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 11.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 11.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 21703

Liczba przypadków śmiertelnych: 245

171 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

74 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 3144

Liczba przypadków śmiertelnych: 47

36 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

11 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 106
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 6,84

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 10.04.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 10.04.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 24856

Liczba przypadków śmiertelnych: 749

556 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

193 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 3235

Liczba przypadków śmiertelnych: 98

76 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

22 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 82
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 5,29

Liczba przypadków śmiertelnych: 4

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
4 – wyłącznie z powodu COVID

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }