Dzień 11 czerwca 2015 roku był dla samorządu gminy Jakubów dniem świętowania rocznicy 25-lecia utworzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Uroczysta sesja upamiętniająca tą rocznicę, odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie. Zgromadziła ona grono samorządowców, którzy pełnili funkcje publiczne w przeciągu minionego 25-lecia. Byli to radni, sołtysi, kierownicy jednostek, pracownicy Urzędu. Wg porządku obrad sesja rozpoczęła się o godz. 11 standardowymi punktami sesyjnymi, czyli jej otwarciem, stwierdzeniem prawomocności obrad i przyjęciem porządku obrad. Czynności tych tradycyjnie dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jakubów – p. Krzysztof Domański. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakubów – p. Artur Sobótka powitał gości zaproszonych na Sesję.

Kolejnym punktem była prelekcja pt. „25 lat samorządu” w wykonaniu Pana Zbigniewa Grzesiaka – wieloletniego samorządowca, obecnie wykładowcę w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Część artystyczna w wykonaniu zespołu muzycznego „Kłopoty Doroty”, działającego przy Zespole Szkół w Jakubowie pod przewodnictwem Pani Doroty Czerwińskiej umiliła zebranym czas.

Święto okazało się najlepszą okazją do złożenia podziękowań oraz wyróżnień wszystkim osobom, które uczestniczyły w tworzeniu naszego lokalnego samorządu w ciągu minionego ćwierć wieku. Dlatego też Przewodniczący Rady Gminy Jakubów wraz z Wójtem wręczyli wyróżnionym medale i podziękowania. Kolejnym punktem tego uroczystego spotkania były wystąpienia gości. I tak serdeczne życzenia oraz okolicznościowe statuetki przekazali: Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Pan Michał Piotrowski – przedstawiciel p. Marii Koc – Senatora RP, Pan Czesław Jarecki – Sikorski – Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, Pani Małgorzata Aniszewska-Wolińska – Dyrektor Przedszkola Funny Kids w Mińsku Mazowieckim, Pan Wojciech Nowak – Radny Rady Gminy Jakubów, Pani Zofia Kowalska – była Dyrektor zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Ludwinowie, obecnie nauczyciel w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jakubów. Po wszystkich osobach chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów – p. Krzysztof Domański zamknął uroczystą Sesję, dziękując zebranym za przybycie oraz uwagę i zaprosił na poczęstunek.

Accessibility