Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy (2019/2021) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie począwszy od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej) – od dnia 1 lipca br.

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze, od 01.07.2019 r. będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 r. życia, bez względu na wysokość dochodu rodziny.
Złożenie wniosku w :

  • okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Wyrównanie od m-ca lipca dotyczy tylko tych osób, które nie miały przyznanego prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko.

Ponadto informujemy, iż od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus/ oraz w siedzibie tutejszego GOPS pok. Nr 7 i 9., a także pod nr tel. : 25 757 91 64, 25 758 24 29.

Accessibility