W dniu 17 września 2017 roku odbyła się niezwykła uroczystość – zarówno w historii jednostki jak i mieszkańców lokalnej społeczności – jubileusz 90-lecia powstania jednostki OSP w Jakubowie z jednoczesnym przekazaniem nowego samochodu bojowego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00 mszą świętą pod przewodnictwem ks. Mirosława Tempczyka – proboszcza parafii pw. Św. Anny w Jakubowie gdzie zgromadzili się druhny, druhowie oraz zaproszeni goście.

Po mszy świętej wszyscy zebrani przemaszerowali pod remizę OSP gdzie odbyła się dalsza oficjalna część ceremonii.
Druh Szczepan Gałązka – Dowódca Uroczystości złożył meldunek Prezesowi ZW ZOSP RP – dh Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu o gotowości pododdziałów jednostek OSP, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość została oficjalnie otwarta przez Prezesa OSP Jakubów – dh Artura Sobótkę, który powitał przybyłych gości. Tak wspaniałą uroczystość swą obecnością zaszczycili: Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu, Senator RP, Pan Czesław Mroczek – Poseł na Sejm RP, Pan Kamil Wichrowski – Przedstawiciel Pani Teresy Wargockiej – Poseł na Sejm RP , Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Pan Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starosta Miński, Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, Pan Paweł Parobczak – Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim, Pan Tadeusz Gałązka – Wójt Gminy Dobre wraz ze swoim zastępcą – Panem Piotrem Chmielewskim, dh Ryszard Parol – Prezes Gminnego zarządu OSP RP w Jakubowie wraz Komendantem Gminnym – dh Rafałem Królakiem, Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów wraz z Panem Bogusławem Dziedzicem – Zastępcą Wójta oraz Panią Justyną Miłaczewską – Sekretarzem, Pan Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, Pani Marianna Murzynowska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Jakubowie, Pani Maria Pruszyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowie, przedstawiciele lokalnej prasy oraz pozostali zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. Ponadto doniosłości uroczystości nadały poczty sztandarowe z terenu gminy Jakubów: OSP Jakubów, OSP Jędrzejów Nowy, OSP Ludwinów, OSP Łaziska, OSP Mistów, OSP Wiśniew oraz zaprzyjaźniona jednostka – OSP Czarna z gminy Stanisławów. Poczet flagowy wystawiony został przez OSP Jakubów w składzie: d-ca pocztu dh Mirosław Muszelik, asysta dh Mateusz Sobótka, flagowy dh Sebastian Rudnicki.

Podczas uroczystości szanowna jubilatka tj. OSP Jakubów została odznaczona za dotychczasową działalność Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, oraz Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” który w jej imieniu odebrał Prezes – dh Artur Sobótka. Ponadto, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku został odznaczony dh Tadeusz Kopciński. Natomiast Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza dh Stanisław Kunka. Następnie wręczono Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Czyżewski Tadeusz,
dh Laubaszka Józef, dh Kowalczyk Krzysztof, dh Rosołek Krzysztof, dh Śluszarczyk Krzysztof, dh Płochocki Zbigniew.
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali : dh Cudny Tomasz, dh Czechowski Tadeusz, dh Czyżewski Zbigniew, dh Gromadowski Zbigniew, dh Kościesza Arkdiusz, dh Klepacki Wiesław, dh Kunka Paweł, dh Rek Zygmunt.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Bartnicki Leszek, dh Czyżewski Łukasz, dh Gałązka Szczepan, dh Klepacki Łukasz, dh Kopciński Dariusz, dh Kościesza Błażej, dh Kunka Daniel, dh Rek Artur, dh Sobótka Artur, dh Szczęsny Kamil, dh Wocial Zygmunt.
Ponadto, odznaką „Strażak wzorowy” zostali wyróżnieni: dh Czyżewski Piotr,
dh Kościesza Mateusz, dh Kowalik Zbigniew, dh Radzio Daniel, dh Rosołek Paweł, dh Siudek Sławomir, dh Szczęsny Artur.

Na uroczystości został również wręczony „Krzyż Floriana za zasługi dla OSP”. Jest to odznaka nadawana przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego na wniosek Kapituły odznaki. Odznaka nadawana jest za długoletnią aktywną działalność strażaków ochotników na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osobom prywatnym, przedstawicielom instytucji i organizacji społecznych, które w znaczący sposób wspierają i zasłużyły się dla działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu mińskiego. Został nią odznaczony dh Tadeusz Kunka.

Ponadto, Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił i przekazał dyplomy okolicznościowe, które otrzymali: dh Tadeusz Kopciński – honorowy Prezes OSP Jakubów, dh Krzysztof Kowalczyk – honorowy Gospodarz OSP Jakubów, dh Tadeusz Czechowski – honorowy Członek Zarządu OSP Jakubów, dh Tadeusz Kunka – honorowy Członek OSP Jakubów, dh Tomasz Cudny – Członek Zarządu OSP Jakubów, dh Krzysztof Rosołek – zastępca Naczelnika OSP Jakubów, dh Krzysztof Ślusarczyk – Skarbnik OSP Jakubów, dh Szczepan Gałązka – Naczelnik OSP Jakubów, dh Artur Sobótka – Prezes OSP Jakubów, dh Hanna Wocial – członek wspierający OSP Jakubów – Wójt Gminy Jakubów

Niedzielna uroczystość była podwójną okazją do świętowania, gdyż poza zacnym jubileuszem jednostce OSP Jakubów został przekazany nowo zakupiony średni, 4×4 samochód pożarniczy GBA 3/16 na podwoziu Mercedes Atego. Powyższy samochód został zakupiony z następujących środków finansowych: 300 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 175 000,00 zł – dotacja przyznana przez Komendę Główną PSP w Warszawie, 100 000,00 zł – dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego, ponadto środki własne OSP Jakubów – 120 000,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 130 000,00 zł oraz środki w kwocie 25 000,00 zł jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie brakującej kwoty.

Uroczystego przekazania kluczy na ręce Prezsa OSP Jakubów dokonali:
1. St. Bryg. Paweł Parobczak – Komendant PSP w Mińsku Mazowieckim
2. Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
3. Druh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Starosta Miński,
4. Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów.

Po przekazaniu kluczy nastąpiła krótka prezentacja samochodu.
Następnie nowo przekazany pojazd został oficjalnie poświęcony przez proboszcza parafii pw. Św. Anny w Jakubowie – księdza Mirosława Tempczyka w asyście Pani Wójt oraz Prezesa OSP Jakubów. Ponadto, dokonano również ochrzczenia nowego sprzętu i uroczystego przecięcia wstęgi. Rodzicami chrzestnymi nowego pojazdu bojowego zostali:
1) Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu, Senator RP i Druh Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński;
2) Pan Czesław Mroczek – Poseł na Sejm RP oraz Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów.
3) Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Druh Artur Sobótka – Prezes OSP Jakubów;
4) Pan Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki i Pani Marianna Murzynowska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Jakubowie
A samochód otrzymał imię: JAKUB.

Po oficjalnym przekazaniu nowego samochodu pożarniczego głos zabrali zaproszeni goście, którzy nie szczędzili przychylnych słów w kierunku druhów i druhen tak prężnie rozwijającej się jednostki jaką jest OSP Jakubów. Ponadto każdy z mówców przekazał również na ręce prezesa OSP Jakubów jubileuszowe upominki i prezenty. Tak wyjątkowy jubileusz jest powodem do dumy zarówno dla członków jednostki jak i mieszkańców naszej gminy a nowo zakupiony samochód niechaj służy i zapewnia bezpieczeństwo strażakom oraz całej naszej społeczności gminy Jakubów i powiatu mińskiego.

Accessibility