W dniu 7 lipca 2018 roku na placu przy Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym odbyła się doniosła uroczystość – zarówno w historii jednostki jak i mieszkańców lokalnej społeczności – jubileusz 90-lecia powstania jednostki OSP w Jędrzejowie Nowym.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15:00 ekumeniczną mszą świętą pod przewodnictwem ks. Edwarda Staszczyszyna proboszcza parafii Rzymsko Katolickiej w Ignacowie oraz kapłana Grzegorza Dróżdża proboszcza parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie.

Druh Andrzej Płochocki – Dowódca Uroczystości złożył meldunek Prezesowi ZW ZOSP RP – dh Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu o gotowości pododdziałów jednostek OSP, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość została oficjalnie otwarta przez Prezesa OSP Jędrzejów Nowy – druha Wojciecha Wąsowskiego oraz druhnę Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, którzy powitali przybyłych gości. Tak wspaniałą uroczystość swą obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości – parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji i urzędów państwowych oraz władz lokalnych. Ponadto doniosłości uroczystości nadały poczty sztandarowe: z terenu gminy Jakubów oraz gościnnie poczet sztandarowy z OSP w Janowie. Poczet flagowy wystawiony został przez OSP Jędrzejów Nowy w składzie:
– dowódca pocztu flagowego druh Grzegorz Duda
– asysta, członek OSP druh Maciej Wąsowski
– Flagowy, druh Paweł Kołodziejski

Podczas uroczystości jednostka OSP Jędrzejów Nowy została odznaczona za dotychczasową działalność przeciwpożarową Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, który w jej imieniu odebrał Prezes – dh Wojciech Wąsowski. Ponadto, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Krzyżem Floriana odznaczeni zostali: dh Jerzy Sekular oraz dh Kazimierz Konca. Następnie Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Waldemar Gałązka oraz dh Józef Zabiega,
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Krzysztof Dmowski,
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Wojciech Wąsowski, dh Ryszard Kaska,
dh Paweł Tomaszycki.

Ponadto, Odznaką „ Strażak wzorowy ” wyróżnieni zostali : dh Andrzej Płochocki, dhna Angelika Gryz, dh Kamil Konca, dh Grzegorz Pełka, dh Grzegorz Tchórzewski, dh Maciej Wąsowski, dhna Paulina Gryz, dh Cezary Wąsowski, dh Grzegorz Duda.
Jednocześnie Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jakubowie Odznaką „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” wyróżnieni zostali : dh Wojciech Wąsowski, dhna Barbara Gzowska, dh Mateusz Wojdyga, dhna Natalia Nowakowska, dhna Sandra Parol, dh Piotr Piotrzkiewicz, dhna Martyna Wiktorowicz, dh Sebastian Wąsowski, dh Paweł Kołodziejski. Co więcej Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jakubowie Odznaką „ Za wysługę lat ” wyróżnieni zostali : dh Jerzy Sekular 60 lat, dh Józef Zabiega 50 lat, dh Waldemar Gałązka 40 lat, dh Kazimierz Konca 40 lat, dh Krzysztof Dmowski 25 lat, dh Wojciech Wąsowski 20 lat, dh Ryszard Kaska 15 lat, dh Paweł Tomaszycki 15 lat, dh Grzegorz Duda 10 lat, dh Marek Gromulski 5 lat, dh Kamil Konca 5 lat, dh Andrzej Płochocki 5 lat, dh Grzegorz Tchórzewski 5 lat.

Dodatkowo Uchwałą Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druha Antoniego Tarczyńskiego Dyplom Uznania otrzymali :
dh Andrzej Płochocki, dh Cezary Wąsowski, dh Kamil Konca, dh Grzegorz Duda, dh Grzegorz Pełka, dhna Paulina Gryz oraz Uchwałą Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali: dhna Elżbieta Gromulska, dh Jarosław Domański, dh Sylwester Gryz, dh Zbigniew Gryz, dhna Aneta Gryz, dh Jacek Kot, dhna Dorota Gryz, dhna Barbara Wojdyga, dhna Monika Zioło – Płochocka, dhna Agnieszka Wąsowska. Po dokonaniu odznaczeń i wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce prezesa jubileuszowe upominki i prezenty. Tak wyjątkowy jubileusz jest powodem do dumy zarówno dla członków jednostki jak i mieszkańców naszej gminy. Za zaangażowanie w działalność na rzecz jednostki Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie uhonorował gości Pamiątkową statuetką „90 lecie OSP Jędrzejów Nowy 07. 07. 2018 r.”

 

Accessibility