Gmina Jakubów otrzymała 460 000,00 zł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczyła na zadanie pn. „Adaptacja budynku na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym”.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Accessibility