W związku z przygotowaniem bezpłatnych programów szkoleniowych dla dorosłych mieszkańców Gminy Jakubów (w zakresie języków obcych oraz obsługi komputera oraz technologii informatycznych) Urząd Gminy Jakubów zwraca się z gorącą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy i posłuży wyłącznie w celach diagnostycznych.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Jakubów, pokój nr 13.

Ankietę można pobrać także w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

Osoba do kontaktu:
P. Marta Klukowska
tel. 25 758 20 57

Załącznik:
Ankieta dla Dorosłych

Accessibility