Szanowni Państwo!
Gmina Jakubów przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji* na lata 2017-2023. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat problemowych obszarów, aktualnych potrzeb oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczne i gospodarcze gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.
Ankietę należy wysłać w terminie do 10 czerwca 2017 roku.

[contact-form-7 id=”11222″ title=”Ankieta dotycząca Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów”]

*) Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Accessibility