Dla mieszkańców miejscowości Leontyna, Mistów, Anielinek, Jakubów, Antonina, Przedewsie, Moczydła, Aleksandrów, Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, Szczytnik, Rządza, Wiśniew i Turek.

Gmina Jakubów zamierza wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa z zapytaniem o dokonanie oceny możliwość  budowy sieci gazociągowej w miejscowościach Leontyna, Mistów, Anielinek, Jakubów, Antonina, Przedewsie Moczydła, Aleksandrów, Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, Szczytnik, Rządza, Wiśniew, Turek. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu poznanie Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do celów związanych z gazyfikacją Państwa miejscowości. Po otrzymaniu w/w ankiet Polska Spółka Gazownicza dokona analizy technicznej i ekonomicznej i na jej podstawie zostanie podjęta decyzja co do możliwości rozpoczęcia inwestycji w gminie Jakubów.

Prosimy o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do Sołtysów lub Urzędu Gminy Jakubów  do pokoju nr 13 do P. Marzeny Rek  do dnia 14.06.2019 roku

 

Accessibility