Szanowni Państwo!
Gmina Jakubów przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.  W związku z powyższym serdecznie prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, której celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat problemowych obszarów, aktualnych potrzeb oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczne i gospodarcze gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.
Ankietę można wypełnić on-line na stronie internetowej Gminy Jakubów, pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy Jakubów.

Wypełnioną ankietę można wysłać do Urzędu Gminy Jakubów, dostarczyć do sołtysa lub sekretariatu Urzędu Gminy lub wysłać na adres e-mail: m.krusiewicz@jakubow.pl, w terminie do 10 czerwca 2017 roku.

Accessibility