Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Jakubów informuje, że w związku rozwiązaniem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim wystąpiła konieczność zmiany sposobu działania Gminnej Spółki Wodnej Jakubów. We współpracy z Gminą Jakubów, Gminna Spółka Wodna Jakubów uzyskała wszystkie dokumenty niezbędne do nabycia osobowości prawnej.

Obecnie prowadzone są prace dokumentacyjne, które pozwolą na prowadzenie robót konserwacyjnych na terenach zmeliorowanych oraz usuwanie awarii.

Druk zgłoszenia awarii jest dostępny na stronie internetowej:
www.jakubow.pl zakładka – Gminna Spółka Wodna Jakubów

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jakubów: Ignacy Wocial.

Adres do korespondencji:

Gminna Spółka Wodna Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

Adres e-mail: gswjakubow@wp.pl

Osoba do kontaktu: Zbigniew Marusa

Telefon Kontaktowy: 25 757 91 50 ( wtorek, czwartek godz. 1600 – 1800)

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jakubów

/-/ Ignacy Wocial

 

Informacja GSWJakubów

Accessibility