Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika

20 grudnia 2019 roku Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Gminy Jakubów uzyskały pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego. Umowy z beneficjentem podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

W dniu 11 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Ludwinowa, Łazisk, Jakubowa i Wiśniewa sprzętu specjalistycznego. Tym razem dzięki pomocy finansowej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika do naszych jednostek trafił sprzęt o łącznej wartości ponad 14 tys. zł. Wyszczególnione jednostki za uzyskaną pomoc finansową zakupiły:
1. OSP Ludwinów:
-wąż ssawny 110/2500 PCV
– smok ssawny prosty 110 EN Łączna kwota pomocy finansowej 1 106,00 zł.
2. OSP Łaziska:
– węże tłoczne 52/20 LAOSW – 6 szt.
– węże tłoczne 75/20 LA-OSW – 4 szt. Łączna kwota pomocy finansowej 2 820,00 zł.
3. OSP Jakubów:
– węże tłoczne 75/20 LA-OSW – 6 szt. Łączna kwota pomocy finansowej 2 200,00 zł.
4. OSP Wiśniew:
– Agregat FOGO FH800R
– Najaśnica Mactronic MINI 1800Im -. Łączna kwota pomocy finansowej 8 000,00 zł.

W tym szczególnym dniu dla Ochotniczych Straż Pożarnych nie zabrakło przedstawiciela z Urzędu Województwa Mazowieckiego w osobie Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła słowami:
„–wiem, że od gotowości Ochotniczych Straż Pożarnych oraz zaangażowania zależy nasze bezpieczeństwo. By sprawnie i szybko podejmować akcje ratownicze, potrzebujecie odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu, bo nie wiadomo gdzie się znajdziemy i na jakim terenie możecie nam udzielać tej pomocy.”
W dowód wdzięczności Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów i Druhowie
z terenu Gminy Jakubów przekazali na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka zarządu Województwa Mazowieckiego pamiątkowe zdjęcie, obrazujące jej obecność na wielu uroczystościach strażackich oraz kwiaty.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

 

Accessibility