Wójt Gminy Jakubów nagrodził trud pracy włożonej w wykonanie przez mieszkańców sołectw, wieńców dożynkowych, symbolicznymi  nagrodami finansowymi. Wieńce były przygotowywane na dożynki gminne, które z przyczyn niezależnych od organizatora zostały odwołane.

Accessibility