W dniu 23 października br. rolnicy z naszej gminy wzieli udział w pilotażowym programie badań USG tarczycy i jamy brzusznej, realizowanym przez Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych.
Realizacja tego programu jest reakcją na utrudniony dostęp rolników i ich rodzin do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych – prowadzony jest w trzech województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim.
Mobilny gabinet pojawił się przed Urzędem Gminy Jakubów w godzinach porannych. Tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć Pana Artura Brzóskę prezesa KRUS wraz z dyrektorem oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Wiktorem Sankiewiczem, których przywitała Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial z przewodniczącym Krzysztofem Domańskim, oraz Renatą Dzięcioł kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej urzędu Gminy, gdzie prezes Artur Brzóska omówił pilotażowy program badań oraz poinformował, że w trakcie tych badań chcą przebadać ok. 4 000 osób. Wspomniał także o niesamowitym przypadku uratowania organu dzięki badaniu jednej z pacjentek na Podlasiu. Na podstawie doświadczeń oraz zainteresowania badaniami zostaną podjęte decyzje, co do dalszego przeprowadzenia badań w zakresie diagnostyki.
Po omówieniu programu badań, mieszkańcy mieli możliwość zadania kilku pytań. Jedno z nich zadała Wójt Gminy Hanna Wocial dotyczące, dofinansowania wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci rolników, na które dostała odpowiedz, że dofinansowania są kontynuowane.
Prezes podkreślił również, że na terenie całego kraju będą realizowane badania stacjonarne, które będą przeprowadzone w szpitalach bądź przychodniach na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. W trakcie programu m.in. zostaną wykonane badania: glukozy, cholesterolu, tarczycy, badania w kierunku boreliozy. Szczegóły tego przedsięwzięcia zostaną przedstawione w późniejszym czasie.
W trakcie spotkania zostało wspomniane o Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci z I klas w szkołach podstawowych na terenach wiejskich w roku szkolnym 2015/2016. Obejmie on ok. 6 tys. szkół podstawowych i tj. 165 tys. dzieci, głównie uczniów I klas, jak również odbędą się kompleksowe badania zdrowotne dla dorosłych mieszkańców wsi.
W imieniu wszystkich mieszkańców Wójt podziękowała za możliwość zorganizowania tak wspaniałego pomysłu jak badania w mobilnym Mamobusie.

Accessibility