W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców oraz pracowników Urzędu do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Szkolenia zostaną zrealizowane  w laboratorium odnawialnych źródeł energii w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Siennicy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej.

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat odnawialnych źródeł energii, ich działania i podstaw montażu, eksploatacji oraz procesów wytwórczych energii.  Zdobyta podczas zajęć wiedza teoretyczna, pozwoli ich uczestnikom dokonywać analizy rynku energii z uwzględnieniem systemów OZE minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wiedza praktyczna nabyta podczas zajęć pozwoli na dokonywanie zoptymalizowanego doboru rodzajów źródeł energii w sposób uwzględniający warunki środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Zadania zrealizowane w poszczególnych modułach tematycznych wykształcą wśród uczestników zajęć postawy proekologiczne w doborze źródeł energii odnawialnej. Zajęcia będą obejmowały zagadnienia z zakresu pomp ciepła, kolektorów słonecznych, spalania paliw biomasowych, instalacji fotowoltaicznej oraz siłowni wiatrowych.

 

Termin realizacji warsztatów:

23 września 2017r.
14 października 2017r.
28 października 2017r.
4 listopada 2017r.
18 listopada 2017r.

Accessibility