OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jakubów zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Jakubów do udziału w bezpłatnych zajęciach z przedsiębiorczości w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości III”, który stanowi kolejną część Programu Edukacji finansowej Fundacji Wspomagania Wsi. Projekt będzie realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością,
a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania
i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi
i miast w wieku 16+ z całej Polski.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych (16 godz.) szkoleń, których tematem przewodnim będzie przygotowanie biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Przedstawione zostaną informacje
o wizji i celach przyszłej firmy, analizie rynku i konkurencji, wyliczeniu kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności, a także prawidłowym sporządzaniu rachunku zysków i strat. Ponadto uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę praktyczną dotyczącą zakładania firmy – jaką formę opodatkowania wybrać, jak zarejestrować działalność gospodarczą oraz w jaki sposób można ją sfinansować. Na koniec trenerzy przybliżą tematy marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju nawet jednoosobowej firmy.

Spotkania z mieszkańcami wsi i małych miast będą prowadzić trenerzy edukacji finansowej, którzy współpracowali z Fundacją Wspomagania Wsi w poprzednich edycjach projektu.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

– udział w szkoleniu przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia

– osoby uczestniczące w szkoleniu muszą zamieszkiwać na terenach wiejskich
lub wiejsko-miejskich do 20 000 mieszkańców

– osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu rozważają możliwość rozpoczęcia
swojej działalności gospodarczej w przyszłości

– osoby, które zgłoszą udział będą uczestniczyć w szkoleniu obejmującym
16 godzin oraz 2 godziny konsultacji dotyczących biznesplanu.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń czerwiec lub lipiec 2016 roku. Ewentualne terminy do ustalenia w konfiguracji: piątek, sobota niedziela lub sobota, niedziela, poniedziałek.

Warunkiem realizacji projektu jest minimalna liczba 15 uczestników szkolenia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w Urzędzie Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, pokój nr 13 z podaniem imienia
i nazwiska, adresu oraz danych kontaktowych (e-mail, telefon). Osoba do kontaktu: Marta Klukowska, tel. 25 758 20 57.

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu
z koordynatorką projektu Moniką Słotwińską – Łychotą (
mslotwinska@fww.org.pl) lub Martą Szymczyk (mszymczyk@fww.org.pl) – Fundacja  Wspomagania Wsi, tel. (22) 636 25 70 do 75.

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

Accessibility