Kolejną inwestycją zlokalizowaną na terenie naszej Gminy jest: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie z częścią sanitarno-socjalną”.
W kwietniu 2016 roku przy Szkole Podstawowej w Mistowie(ul. Szkolna) rozpoczęła się budowa Hali Sportowej mająca, zapewnić rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie naszej Gminy.
Będzie to duża inwestycja, ponieważ powierzchnia zabudowy wynosić będzie: 1110,74 m²
powierzchnia użytkowa: 1024,48 m²
kubatura obiektu: 10596,60 m³
wymiary wielofunkcyjnego boiska sportowego: 36 x 22 m
Wykonawcą przedsięwzięcia została firma: AKPOL z Mińska Mazowieckiego.
W ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2016 uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości: 960 000zł, a całkowity koszt budowy wynosi: 2 761 440 zł.
Nowa hala sportowa zostanie połączona z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika, w którym będzie zlokalizowana część sanitarno-socjalna.
Planowany termin zakończenia robót: 31.05.2018r.

 

Oprac. Konrad Brzost

Accessibility