Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów” mająca na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy Jakubów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów i Przedewsie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska i Rządza, gm. Jakubów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Accessibility