Informacja!

W związku z utworzeniem przez Wójta Gminy Jakubów Centrum Alarmowania SMS dla mieszkańców Gminy Jakubów, proszę o zgłaszanie się osób chętnych, które chciałyby być ujęte w wykazie i otrzymywać wiadomości SMS z powiadomieniami, typu informacje o sytuacjach kryzysowych, planowanych pracach drogowych, a także o wydarzeniach kulturalnych itp. Osoby chętne proszę o zgłaszanie się mailowo na adres sekretariat@jakubow.pl do dnia 31 października 2017 roku z podaniem imienia, nazwiska, miejscowości oraz numeru telefonu komórkowego.

Osoby chętne proszę ponadto o uzupełnienie załączonego oświadczenia i również przesłanie na adres mailowy Urzędu.

Wójt
Hanna Wocial

Załącznik:

Oświadczenie

 

Zdjęcie: www.freepik.com

Accessibility