W dniach 7-8 września 2017 roku na terenie powiatu mińskiego, odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Orzeł 2017”, w których również gmina Jakubów brała czynny udział. Miały one na celu sprawdzenie funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań obronnych oraz doskonalenie ich procedur działania i współdziałania. W powyższych ćwiczeniach wzięły udział przede wszystkim samorządy z terenu powiatu mińskiego oraz sam powiat. Ponadto swój udział miały także: policja, straż pożarna, Sanepid, SP ZOZ, WKU, 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, Żandarmeria Wojskowa, ZHP, PWiK, formacje OC.
W ramach ćwiczeń na terenie gminy Jakubów przewidziano, ewakuację szkoły podstawowej w Wiśniewie wraz z dystrybucją preparatów jodowych w związku z zagrożeniem radiacyjnym. W przebieg ćwiczenia zaangażowała się również jednostka OSP z Wiśniewa, celem zabezpieczenia ewakuacji szkoły oraz pielęgniarka z pobliskiego NZOZ w Jakubowie, która przeprowadziła dystrybucję preparatów jodowych wśród uczniów i nauczycieli wiśniewskiej placówki.

Ćwiczenia pokazały jak ważne jest regularne sprawdzanie przygotowania do działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Dzięki praktycznemu przećwiczeniu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej zawartych w planach możliwe jest wypracowanie wniosków i poprawa działaniu systemu w sytuacji zagrożenia.

Accessibility