OR0.5521.11.2015.JP

ĆWICZENIA OBRONNE POWIATOWO-GMINNE „MISTÓW 2015”

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) oraz § 5 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. Zm.), Wytycznych Starosty Mińskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku, Wytycznych Wójta Gminy Jakubów do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku, Planu Szkolenia Obronnego Gminy Jakubów na 2015 r., Zarządzenia Nr 24/15 Starosty Mińskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności we współdziałaniu z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, oraz powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i Gminą Jakubów oraz Zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Wójta Gminy Jakubów w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności we współdziałaniu z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, oraz powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, Starostwem Powiatowym, gminnymi Jednostkami OSP, NZOZ w Jakubowie i przedsiębiorcami.

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial i Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński mają zaszczyt zaprosić prasę ogólnopolską i regionalną oraz telewizję ogólnopolską TVP 1, TVP 2, TVN, POLSAT, telewizję regionalną oraz pozostałe stacje na ( Ćwiczenia Obronne Powiatowo-Gminne pk „MISTÓW 2015”), które odbędą się w dnia 25 września 2015 r. o godz. 9.00, na terenie gminy Jakubów. Rozpoczęcie ćwiczeń nastąpi przed Urzędem Gminy Jakubów, w miejscowości Jakubów.

Plan ćwiczenia: atak terrorystyczny na Urząd Gminy w Jakubowie, powzięcie zakładników, groźba wysadzenia budynku, pożar budynku, wypadek cysterny w miejscowości Mistów przewożącej olej opałowy, wyciek oleju, zapalenie się cysterny, ewakuacja szkoły podstawowej w Mistowie, sytuacja kryzysowa – niespodzianka, pościg samochodowy i strzelanina z grupą terrorystów w wykonaniu Grupy Specjalnej Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i KP POLICJI z Mińska Mazowieckiego, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez zespół ratownictwa medycznego i Rodzinny NZOZ w Jakubowie, pokaz działania Jednostek OSP z terenu Gminy Jakubów i KP PSP z Mińska Mazowieckiego oraz działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim w sytuacjach kryzysowych przy udziale przedsiębiorców z terenu gminy Jakubów i Powiatu Mińskiego.

Po zakończeniu ćwiczeń w dniu 25 września o godzinie 13.30 odbędzie się omówieni ćwiczeń w Remizie OSP Mistów przy udziale STAROSTY MIŃSKIEGO Antoniego Jana Tarczyńskiego. Wójta Gminy Jakubów Hanny Wocial i wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniach, zakończone obiadem – serdecznie zapraszamy przybyłych przedstawicieli prasy i telewizji biorących udział w ćwiczeniach na w/w obiad.

Sprawę prowadzi:

Insp. OC, ZK i Straży Jerzy Podsiadły
Tel. 25-757-91-90, 0604126534 E-mail: oc@jakubow.pl/nova

INFORMACJA

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w dniu 25 września 2015 r. urząd gminy jakubów
będzie NIECZYNNY z powodu przeprowadzanych ĆWICZEŃ OBRONNYCH POWIATOWO-GMINNYCH pk. „MISTÓW 2015”.

Accessibility