Ćwiczenia obronne Powiatowo-Gminne pk. „MISTÓW” organizowane są na podstawie art. 17 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) oraz § 5 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. Zm.), Wytycznych Starosty Mińskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku, Wytycznych Wójta Gminy Jakubów do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku, Planu Szkolenia Obronnego Gminy Jakubów na 2015 r., Zarządzenia Nr 24/15 Starosty Mińskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności we współdziałaniu z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, oraz powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i Gminą Jakubów oraz Zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Wójta Gminy Jakubów w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności we współdziałaniu z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, oraz powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, Starostwem Powiatowym, gminnymi Jednostkami OSP, NZOZ w Jakubowie i przedsiębiorcami.

Ćwiczenia organizowane były w dwóch etapach:

Etap 1 – przekazywanie zadań operacyjnych pomiędzy Stałym Dyżurem Starosty Mińskiego a Stałym Dyżurem Wójta Gminy Jakubów. Przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie Gminy Jakubów – 24 września 2015 r. w godz. Od 09.00 do 12.00..

Etap 2 – Ewakuacja Urzędu Gminy Jakubów spowodowana atakiem terrorystycznym (powzięcie zakładników, osoby ranne, wysadzenie butli z gazem, pożar budynku). Wypadek cysterny przewożącej olej opałowy, wyciek oleju, jej pożar i ewakuacja dzieci pracowników szkoły Podstawowej w Mistowie. Wypadek dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu w centrum Mistowa – osoby poszkodowane, niezbędna pomoc policji, straży i zespołu ratunkowego. Pościg, oddziałów Policji i Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego za terrorystami, praca Rodzinnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jakubowie, Zespołu Ratownictwa Medycznego – 25 września 2015 r. od godz. 9.30 do godz. 14.30..

W ćwiczeniach brali udział:
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z Mińska Mazowieckiego;
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim;
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim;
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim;
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim;
Komisariat Policji w Dobrem
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim;
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim;
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
Grupa Operacyjna Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
Urząd Gminy Jakubów;
Szkoła Podstawowa w Mistowie
Zespół Ratownictwa Medycznego ,,EMERMED” Pani Doroty Pisarczyk Tel. 504-696-500, E-mail: tom pis.de-luxe@wp.pl;
Rodzinny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jakubowie lek. med. Mariusza Gójskiego;
Firma P. H. U. FOX AUTO-KASACJA Kazimierz Lis z Osin Nowych, Tel. 601409104, E-mail: fox_lis@wp.pl;
Firma ATIP Wójcik Marcin, Sulejówek Tel. 605305200, E-mail: atip@atip.pl , www.atip.pl ;
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Jakubów: OSP KSRG Jakubów; OSP Mistów, OSP Łaziska, OSP Wiśniew, OSP Jędrzejów Nowy.

W dniu 25 września o godz. 9.30 PCZK otrzymuje informację, że grupa przestępcza wdarła się do Urzędu Gminy Jakubów i wzięła kilku zakładników /grożąc wysadzeniem budynku jeśli nie zostaną spełnione ich żądania/, wśród zakładników jest z-ca Wójta Gminy Jakubów. Przed Budynek Gminy Jakubów przybywa: Policja , PSP, OSP Jakubów, OSP Wiśniew, OSP Łaziska i OSP Jędrzejów Nowy, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Grupa Specjalna Żandarmerii Wojskowej. PCZK powiadamia Rodzinny NZOZ w Jakubowie o przygotowaniu pomieszczeń na przyjęcie rannych osób w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej. W trakcje negocjacji z terrorystami, w/w wysadzają butle z gazem, co powoduje pożar budynku. Do akcji wkracza Grupa Specjalna Żandarmerii oraz jednostki OSP i PSP. W trakcje wybuchu butli zostały ranne 2 osoby w tym jedna ciężko. Pomocy medycznej udzielają strażacy i zespól ratownictwa medycznego – przewożą rannych do NZOZ w Jakubowie. Terroryści zostają zabrani przez Grupę Specjalną Żandarmerii Wojskowej i Policję. O godzinie 11.20 PCZK i przedstawiciel Urzędu Gminy Jakubów otrzymują informację o wypadku cysterny przewożącej olej opałowy w miejscowości Mistów. Cysterna przewożąca olej opałowy uderza w ogrodzenie szkolne. PCZK zadysponowało jednostki: Policji, OSP Mistów, OSP Łaziska, OSP Jędrzejów Nowy, OSP Wiśniew, OSP Jakubów i PSP, zespół ratownictwa medycznego. Po wizji lokalnej stwierdzono możliwość wybuchu cysterny – do której dochodzi i jej pożar. Wybuch cysterny zagraża budynkowi Szkoły Podstawowej w Mistowie, zapada decyzja o jej ewakuacji. W tym samym czasie zakończono akcję odbicia zakładników w UG Jakubów i ugaszenie pożaru budynku. W trakcje działań jednostek przy cysternie dochodzi do zatrzymania pościgu za terrorystami, którzy uciekali z miejscowości Jakubów, do zatrzymania doszło w miejscowości Mistów. Zatrzymania dokonały jednostki Policji z KP Policji w Mińsku Mazowieckim i oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Epizod z cysterną i ewakuacją szkoły w Mistowie kończy się w godz. 12.15. Pomiędzy godziną 11.50 a godz. 12.30 doszło jeszcze do jednej sytuacji kryzysowej, wypadek dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu w centrum Mistowa. W trakcje kolizji zostały ciężko ranne dwie osoby, w akcji brały udział jednostki KP PSP z Mińska Mazowieckiego, Jednostki OSP, Policji z KP Policji w Mińsku Mazowieckim i Zespół Ratownictwa Medycznego ,,EMERMED”. Po zakończeniu ćwiczeń, odbyło się omówienie ćwiczeń w remizie OSP Mistów , w którym brali udział wszyscy ćwiczący.

W ćwiczeniach obecni byli:
Starosta Miński – Antoni Jan Tarczyński;
Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial;
Z-ca Wójta Gminy Jakubów – Bogusław Dziedzic;
Sekretarz Gminy Jakubów – Justyna Miłaczewska;
Insp. OC, ZK i Straży UG Jakubów – Jerzy Podsiadły;
Pełniący Obowiązki KP Policji w Mińsku Mazowieckim – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Mińsku Mazowieckim – Piotr Wojda ;
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Jarosław Ufnal;
Z-ca dowódcy JRG KP PSP w Mińsku Mazowieckim – Adam Kunka
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim – Zygmunt Sekular;
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Tomasz Górny
Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Jakubowie – Marianna Murzynowska;
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mistowie – Lidia Domańska;
NZOZ w Jakubowie – Mariusz Gójski;
Przedstawiciel firmy ATIP – Wójcik Marcin;
Przedstawiciel firmy P. H. U. FOX – Paweł Lis;
Szef Firmy ,,EMERMED” – Dorota Pisarczyk;
Przewodniczący Rady Gminy Jakubów – Krzysztof Domański;
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – Tomasz Szoplik i Wojtaczka Arkadiusz;
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jakubowie – Ryszard Parol;
Wice Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jakubowie – Rafał Królak;
Komendant Gminny ZOSP RP w Jakubowie – Jarosław Zalewski;
Prezes OSP Jakubów – Artur Sobótka;
Z-ca Naczelnika OSP Mistów – Damian Domański;
Prezes OSP – Wiśniew – Dariusz Kopczyński;
Naczelnik OSP Łaziska – Rafał Królak;
Prezes OSP Jędrzejów Nowy – Kazimierz Konca

Jako organizatorzy, składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom ćwiczenia, za ich zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.

Sprawę prowadzi:
Insp. OC, ZK i Straży
Jerzy Podsiadły
Tel. 25-757-91-90, 0604126534
E-mail: oc@jakubow.pl/nova

Accessibility