W związku z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2020/1053 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gmina Cegłów, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Siennica, Mrozy, Jakubów w powiecie mińskim zostały wyłączone z obszaru zagrożenia i włączone do obszaru objętego ograniczeniami.

Accessibility