DEKLARACJA
przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Jakubów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jakubów zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych do składania deklaracji przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Kompletne i wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów, w pokoju nr 13, do P. Marty Klukowskiej lub P. Konrada Brzost, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 roku. Deklaracje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Załącznikiem do deklaracji jest mapka ewidencyjna pokazująca budynki na terenie gospodarstwa.

Załączniki:
1. Materiały informacyjne ze spotkania w dniu 14 marca 2016 roku
2. Deklaracja przystąpienia do inwestycji
3. Poradnik dotyczący wypełniania deklaracji.

Nie ma komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką (*).

41 + = 44

Accessibility