tablica z tekstem Gmina Jakubów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów” Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym i o obniżonym poziomie sprawności z powodu choroby, czy wieku. Dofinansowanie projektu z UE: 167 487,52 zł Dofinansowanie z dotacji celowej: 31 239,97 zł

Accessibility