W dniu 5 marca 2020 roku w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w formie dotacji pomiędzy Gminą Jakubów a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów”.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy Jakubów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów i Przedewsie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska i Rządza, gm. Jakubów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty w zakresie budowy nowej grawitacyjnej kanalizacji ściekowej na odcinku ok. 2457 mb, kanalizacji tłocznej na odcinku 824 mb, budowie trzech pompowni ścieków. Projektowany zakres inwestycji zakłada również wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew na odcinku 362,5 mb oraz w miejscowościach Tymoteuszew, Łaziska i Rządza na odcinku 972 mb. Budowa powyższych odcinków wodociągu polegać będzie na spięciu istniejących wodociągów, które doprowadzają wodę do celów bytowych oraz przeciwpożarowych. Budowa wodociągu jest niezbędna w celu wyrównania ciśnienia wody w miejscowościach Turek, Nart, Strzebula, Kamionka, Wiśniew. Projektowane odcinki sieci wodociągowej zapewnią dostawę wody w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz będzie stanowiła również zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Całkowity koszt operacji – 1 618 942,23 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków na lata 2014-2020 to 63,63 % kosztów kwalifikowanych, tj. 837 506,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania – październik 2021 rok.

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }