Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że w dniu 04.02.2020 r.  w godz. od 9.00 do 13.00 w budynku OSP MISTÓW będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowanie kwalifikujące do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

UWAGA !!!

 NOWE MIEJSCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI – BUDYNEK OSP MISTÓW
UL. STRAŻACKA 1, MISTÓW

PROSIMY O ODBIÓR ŻYWNOŚCI W W/W TERMINIE.

Accessibility