Dzielnicowi Komisariatu Policji w Stanisławowie, podobnie jak w ubiegłym półroczu, również i w tym zakreślili najważniejsze kierunki swoich działań, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w gminie Dobre, Jakubów i Stanisławów. Do końca stycznia 2018 roku dzielnicowi będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

Zadania przyjęte przez dzielnicowych do realizacji wynikają z oczekiwań społecznych określonych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Oto zadania jakie będą realizowali dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie działania Komisariatu Policji w Stanisławowie, w II półroczu 2017 roku:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 10.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem zjawisku spożywania alkoholu w parku gminnym w Stanisławowie – dzielnicowy mł. asp. Andrzej Kaliszuk, w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania profilaktyczne z mieszkańcami w miejscowości Stanisławów.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 11.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas debaty społecznej w Jakubowie w dniu 8 czerwca 2017 roku w celu ograniczania zjawiska wałęsających się psów oraz w związku z jednoczesną kontrolą realizowania obowiązkowych szczepień ochronnych psów – dzielnicowy mł. asp. Kamil Gągol w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania profilaktyczne z mieszkańcami gminy  Jakubów.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 12.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas debaty społecznej w Dobrem w dniu 21 czerwca 2017 roku w celu ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu w miejscach publicznych, szczególnie w rejonach sklepów spożywczych oraz w związku z egzekwowaniem od właścicieli nowo wybudowanych posesji właściwego oznakowania domów – dzielnicowy mł. asp. Mariusz Adamiec w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze społeczeństwem w sołectwach gminy Dobre.

Accessibility