„nie okłamałem chmur,
nie oszukałem wiatru,
nie okaleczyłem niczyich marzeń –
dzięki Wam, Nauczyciele”

– Maria Urbańska

W dniu 13 października 2015 roku, już tradycyjnie, obchodziliśmy w naszej gminie Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku organizatorem tej uroczystości był Zespół Szkół w Jakubowie. Hala sportowa tej placówki o godzinie 13.00 zapełniła się gośćmi, związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy. Nie zabrakło emerytowanych pracowników szkół, a także gości zaproszonych spoza gminy, takich jak: przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim itp. Tradycyjnie rozpoczęto od przemówień, życzeń, podziękowań nie tylko od Wójt Gminy Jakubów – Hanny Wocial i Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów – Krzysztofa Domańskiego, ale także od zaproszonych gości. Pani Wójt wręczyła ponadto nagrody pieniężne dla dyrektorów szkół za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Natomiast wszystkich pracownikom oświaty złożyła serdeczne podziękowania za ich pracę, poświęcenie, za serce i miłość oraz za trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzyła wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów i osiągnięć, a ponadto zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
O część artystyczną zadbali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Jakubowie, przygotowując program wokalno-muzyczny dla zaproszonych gości.

Opracowała:
Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility