Dzień Strażaka, to międzynarodowe święto, obchodzone 4 maja w Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji 3 maja 2020 roku druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów uczestniczyli we Mszy Świętej. Jednak w tym roku w związku z panującą pandemią koronawirusa w naszej gminie i całym kraju obchody wyglądały inaczej, niż zwykle. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów koło kościoła pod wezwaniem Św. Anny w Jakubowie, gdzie o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin, w której udział wzięły delegację OSP z:
– Ludwinowa,
– Jakubowa,
– Łazisk,
– Moczydeł,
oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, gm. Stanisławów
Po uroczystej Mszy Świętej P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz dh Rafał Królak – Komendant Gminny na ręce przedstawicieli pocztów sztandarowych złożyli podziękowania za przybycie. Ponadto życzyli druhom, by służba której się poddali była dla nich źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Przekazali jednostkom również słowa uznania za ich ciężką pracę, a także szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych, a pozostali ochotnicy otrzymali życzenia drogą elektroniczną.

 

Accessibility