Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2018” dotacje celowe na zgłoszone przez nie zadania. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2018” obejmuje 492 zadania zgłoszone przez 251 gmin.

Na liście Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” znalazła się również Gmina Jakubów, która w porozumieniu z Sołectwem Ludwinów oraz Sołectwem Rządza, w dniu 9 stycznia 2018 r. złożyła wnioski na realizację następujących zadań:

1. „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludwinowie – miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku”;

2. „Urządzenie i wyposażenie miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku, w tym siłowni zewnętrznej w Rządzy”.

Maksymalna wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację jednego zadania to 10 tysięcy złotych. Gmina Jakubów otrzymała 20 tysięcy złotych na realizację obu zadań.

Obecnie oczekujemy na podpisanie umów o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Accessibility