W październiku 2019 roku Gmina Jakubów zakończyła realizację projektów:
1. „Przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie, gm. Jakubów”;
2. „Wykonanie chodnika w Narcie, gm. Jakubów”;
3. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Mistowie, gm. Jakubów”;
4. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Górach, gm. Jakubów”;
5. „Zakup 2 namiotów rekreacyjnych wraz ze stołami i ławkami”;
współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
Wszystkie prace przy przebudowie ul. Spacerowej w Jakubowie oraz przy wykonaniu chodnika w Narcie przyczyniły się do uatrakcyjnienia miejscowości, stworzyły idealne warunki do bezpiecznego korzystania z drogi, szczególnie pieszym i sprzyjają nowoczesnej formie wypoczynku mieszkańców wsi, sąsiednich miejscowości oraz gminy Jakubów, jaką jest coraz bardziej popularny Nordic Walking,
Zakupiona i zamontowana infrastruktura w Mistowie, Górach, Jakubowie służy zabawie, aktywnemu wypoczynkowi oraz rekreacji. Nowo powstała infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa przyczynia się do uatrakcyjnienia miejscowości, tworzy idealne warunki do nowoczesnej formy wypoczynku mieszkańców wsi, sąsiednich miejscowości oraz gminy Jakubów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility