15 października 2018 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludwinowie – miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku”. W ramach zadania urządzono i wyposażono plac zabaw dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną – ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną i sportową na terenie sołectwa Ludwinów.

Jako wyposażenie placu zabaw zakupione i zamontowane zostały następujące urządzenia i zabawki: plac zabaw jedna wieża, karuzela platformowa, huśtawka dwuosobowa z siedziskami mieszanymi, bujak na sprężynie. Siłownia zewnętrzna obejmowała zakup i montaż urządzeń gimnastycznych: biegacz, orbitrek, wioślarz. Ponadto zakupione i zamontowane zostały: tablica informacyjna o zasadach korzystania z obiektu, kosz na śmieci oraz ławka parkowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 19 933,29 zł, z czego z wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu otrzymaliśmy dotację w wysokości 9 966,64 zł.

Zadanie pn. „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludwinowie – miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility