8 marca 2017 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie, odbyła się kolejna już edycja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorami Olimpiady byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce oraz Wójt Gminy Jakubów.

Na wstępie zebranych powitała P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie, świadczące o ogromnej popularności tego rodzaju przedsięwzięć. Następnie P. Wójt przedstawiła Skład Komisji i przekazała głos Panu Januszowi Borucowi z Woli Polskiej, który korzystając z okazji, że 8 marca jest Międzynarodowym Dniem Kobiet złożył wszystkim Paniom gorące, szczere i pełne ciepła oraz życzliwości życzenia.

W składzie Komisji oceniającej Olimpiadę zasiadły: Pani Henryka Borkowska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach, Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Pani Anna Kalata z Terenowego Zespołu Doradczego w Mińsku Mazowieckim oraz Pani Justyna Miłaczewska – Sekretarz Gminy Jakubów. Koordynatorem Olimpiady z ramienia Urzędu Gminy Jakubów była Pani Marta Krusiewicz.
P. Henryka Borkowska – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła regulamin Olimpiady, po czym rozdała uczestnikom testy, na rozwiązanie których wyliczony czas wynosił 40 minut.

W olimpiadzie wzięło udział 53 uczestników, (51 Pań oraz 2 Panów)
– członków Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Emerytów i Rencistów, Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Jakubów. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test zawierający 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorczości i ekologii, m.in.: przedsiębiorczość na wsi; turystyka i agroturystyka; fundusze unijne; bezpieczeństwo, przechowalnictwo i sprzedaż żywności, produkty tradycyjne i regionalne; funkcjonalne i estetyczne urządzenie zagrody wiejskiej; ekologia i ochrona środowiska; dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi.
Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisję egzaminacyjną wyłoniono Laureatów I i II miejsca:
I miejsce – Pani Danuta Ruśplo z Wiśniewa z wynikiem 35 pkt;
II miejsce – Pani Mariola Żaboklicka ze Strzebuli z wynikiem 30 pkt;
Laureatkę III miejsca trzeba było wyłonić w ustnej dogrywce, ponieważ trzy uczestniczki: Pani Ewa Radzio z Wiśniewa, Pani Marta Gańko z Nartu oraz Pani Renata Gałązka z Jakubowa, otrzymały jednakową liczbę 29 punktów z testu pisemnego. Po serii trzech pytań ustnego finału Laureatką III miejsca została Pani Marta Gańko z Nartu.
Zwyciężczynie otrzymały cenne nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego ufundowane przez Urząd Gminy Jakubów, natomiast wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali bony wyjazdowe uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniu wyjazdowym „Szlakiem Unitów Lubelskich” po terenie powiatu sokołowskiego, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 roku.

Laureatki konkursu będą reprezentowały gminę Jakubów na powiatowym etapie Olimpiady.
Korzystając z obecności tak wielu Sołtysów oraz Członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Emerytów i Rencistów, Pani Anna Kalata przedstawiła także plan działania oraz współpracy (szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, warsztaty, pokazy oraz wyjazdy integracyjne) pomiędzy TZD Mińsk Mazowiecki a mieszkańcami Gminy Jakubów.

Po zakończeniu rywalizacji był czas na kawę, herbatę i degustację owoców oraz wspaniałych słodkości i wypieków przygotowanych przez uczestników Olimpiady. Organizatorzy Olimpiady zapewnili zebranym także ciepły posiłek przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym.
Uczestnicy Olimpiady mogli podziwiać także Wielkanocne ozdoby (zajączki, koszyczki, palemki, serwety) ręcznie wykonane przez P. Walentynę Rastawicką z Anielinka oraz Panią Janinę Gruba z Woli Polskiej.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom wysokiego poziomu wiedzy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Podinspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility