„Z rąk do rąk podajemy
skromnej mądrości dar zwyczajny”

Czesław Miłosz

W dniu 12 października 2017 roku, już tradycyjnie, obchodziliśmy w naszej gminie Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „Na KOŃcu wsi”, którego właścicielem jest p. Elżbieta Fabczak. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00, kiedy to sala zapełniła się gośćmi, związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy. Nie zabrakło także emerytowanych pracowników szkół, a także gości zaproszonych spoza gminy. Po krótkim powitaniu gości, odczytano gratulacje i życzenia od gości zaproszonych, którzy ze względu na inne obowiązku służbowe nie mogli osobiście uczestniczyć w naszej uroczystości, ale chociaż przez ten gest chcieli być w tym szczególnym dniu z naszymi przedstawicielami oświaty m.in. p. Teresy Wargockiej posła na Sejm RP oraz p. Stanisława Mejszutowicza Prezesa Oddziału ZNP w Mińsku Maz. Życzenia, podziękowania przekazali również zebranym włodarze naszej gminy, czyli Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial i Przewodniczący Rady Gminy Jakubów – Krzysztof Domański. Pani Wójt wręczyła również nagrody pieniężne dla dyrektorów szkół za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Natomiast wszystkich pracownikom oświaty złożyła serdeczne podziękowania za ich pracę, poświęcenie i trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzyła wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów i osiągnięć, a ponadto zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym. Jednym z punktów uroczystości był wspaniały koncert poezji śpiewanej p. Adama Tkaczyka oraz występ p. Krystyny Kupiec.

 

Accessibility