„…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,
mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były,
ale czym one chcą i mogą być.”
Janusz Korczak

10 października 2019 roku po raz kolejny obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00, kiedy to sala zapełniła się gośćmi, związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy. Nie zabrakło także emerytowanych pracowników szkół oraz gości zaproszonych spoza gminy. Po krótkim powitaniu i złożeniu życzeń i podziękowań przez włodarzy naszej gminy, czyli wójta gminy Jakubów – Hannę Wocial i przewodniczącego rady gminy Jakubów – Krzysztofa Domańskiego, nastąpił czas wręczania nagród i odznaczeń.
Najwyższym odznaczeniem przyznanym podczas uroczystości był Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenia dokonali Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP oraz Pani Hanna Wocial – Wójt gminy Jakubów Odznaczenia otrzymały Pani Maria Pruszyńska, Pani Lidia Domańska oraz Pani Karolina Pląsek. Pani Edyta Karczewska – Brzost takie odznaczenie otrzymała już w 2004 roku. Następnie przyznano przez organ prowadzący nagrody i kwiaty dyrektorom szkół za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Ponadto podczas tej uroczystości zostały po raz drugi przyznane przez Wójta podziękowania dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół, za wkład włożony w rozwój naszej gminnej oświaty. Otrzymali je: nauczyciele – Anna Szklarek, Agnieszka Kościesza, Aneta Wojtyńska i Ewa Borys oraz pracownicy niepedagogiczni – Barbara Zawadka, Marta Krepowicz, Marzanna Kosieradzka i Barbara Materka. Zebranym życzenia złożyli również Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP, Wojciech Rastawicki – radny Powiatu Mińskiego, Monika Florowska – Uchman – Wiceprezes ZNP Oddział Mińsk Maz. Życzenia również przekazał Prof. Dr hab. Ksiądz Roman Bartnicki oraz wygłosił krótki wykład o naszym sławnym rodaku księdzu Aleksandrze Wóycickim, który żył w latach 1878 – 1954. Był to polski ksiądz katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1919–1937), profesor i rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1937–1939). Po części oficjalnej uroczystość uświetnił wspaniały występ artysty włoskiego pochodzenia Andrea Lattariego z programem „Ciao Amore” Najpiękniejsze Włoskie Przeboje.
Natomiast po części artystycznej zebrani mieli okazję skosztować specjałów przygotowanych przez restaurację „Sami swoi” z Kobiernego.
Na zakończenie Pani Wójt podziękowała wszystkim i możliwość wspólnego celebrowania Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

Accessibility