„Całe życie jest szkołą…”
– J.A. Komeński

W dniu 14 października 2016 roku, już tradycyjnie, obchodziliśmy w naszej gminie Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku organizatorem tej uroczystości była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie. Sala gimnastyczna tej placówki o godzinie 11.00 zapełniła się gośćmi, związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy. Nie zabrakło emerytowanych pracowników szkół,  a także gości zaproszonych spoza gminy. Po krótkim powitaniu gości, uczniowie tej placówki zabawiły zebranych gości krótkim występem artystycznym. Następnie odczytano gratulacje i życzenia od gości zaproszonych, którzy ze względu na inne obowiązku służbowe nie mogli osobiście uczestniczyć w naszej uroczystości, ale chociaż przez ten gest chcieli być w tym szczególnym dniu z naszymi przedstawicielami oświaty. Życzenia, podziękowania przekazali również zebranym włodarze naszej gminy, czyli Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial  i Przewodniczący Rady Gminy Jakubów – Krzysztof Domański. Pani Wójt wręczyła również nagrody pieniężne dla dyrektorów szkół za ich całoroczny trud  i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Natomiast wszystkich pracownikom oświaty złożyła  serdeczne podziękowania za ich pracę, poświęcenie i trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzyła wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów i osiągnięć, a ponadto zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Accessibility