8 marca 2019 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Kobiet połączona z Gminną Olimpiadą Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Jakubów oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim.

Na wstępie zebranych powitali: P. Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów, P. Zbigniew Marusa – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów oraz P. Jacek Biaduń – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie oraz składając wszystkim Paniom gorące, szczere i pełne ciepła oraz życzliwości życzenia z okazji ich Święta. Nie zabrakło także gorących z serca płynących życzeń od zaproszonych na uroczystość Gości, m.in. Pani Teresy Wargockiej – Poseł na Sejm RP, Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pana Michała Jaworskiego reprezentującego Panią Marię Koc – Wicemarszałek Senatu RP, Senator RP oraz Pana Wojciecha Rastawickiego – Radnego Rady Powiatu Mińskiego.
Następnie głos przekazano P. Hannie Wocial – Wójtowi Gminy Jakubów, która wyraziła ogromne zadowolenie z tak licznego przybycia Gości na dzisiejsze święto oraz podziękowała wszystkim Panom za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. Prowadzący Panowie wręczyli pamiątkowe kosze z lokalnymi produktami i przysmakami P. Teresie Wargockiej – Poseł na Sejm RP, P. Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP (na ręce reprezentanta Pana Michała Jaworskiego), P. Janinie Ewie Orzełowskiej – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz P. Hannie Wocial – Wójt Gminy Jakubów w podziękowaniu za owocną współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie w rozwój kobiet z terenu Gminy Jakubów.

Panowie rozdali też wszystkim przybyłym uczestniczkom płci pięknej symboliczne, pamiątkowe, słodkie upominki.
Następnie prowadzący oddali głos P. Jolancie – Sadoch – Krusiewicz z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim, która przedstawiła regulamin Olimpiady, po czym rozdała uczestnikom testy, na rozwiązanie których wyliczony czas wynosił 40 minut.

W olimpiadzie wzięło udział 90 uczestników, którzy rozwiązywali test zawierający 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorczości i ekologii, m.in.: przedsiębiorczość na wsi; turystyka i agroturystyka; fundusze unijne; bezpieczeństwo, przechowalnictwo i sprzedaż żywności, produkty tradycyjne i regionalne; funkcjonalne i estetyczne urządzenie zagrody wiejskiej; ekologia i ochrona środowiska; dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi.
Po wypełnieniu testów, wszyscy uczestnicy Olimpiady oraz Goście, w celu odprężenia się, udali się do Kina Mikroklimat w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach na seans „Kogel-Mogel 3”.

Tuż po powrocie z kina nastąpiło rozstrzygnięcie Olimpiady. Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisję egzaminacyjną wyłoniono Laureatów:
I miejsce – Pani Maria Nowak z Moczydeł z wynikiem 36,5 pkt;
II miejsce – Pani Mariola Parol z Bud Kumińskich z wynikiem 36 pkt;
III miejsce – w wyniku dogrywki Pani Agata Sobotka z Rządzy z wynikiem 34 pkt;

W ustnej dogrywce o III miejsce walczyły z P. Agatą Sobotką – P. Marzanna Kosieradzka z Nartu oraz P. Janina Zawłocka z Kamionki.
Zwyciężczynie otrzymały nagrody finansowe, odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł, natomiast wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali rzeczowe nagrody pocieszenia. Laureatki konkursu będą także reprezentowały Gminę Jakubów na powiatowym etapie Olimpiady.
Kolejnym punktem spotkania był występ muzyczny w wykonaniu Pani Izabeli Zagórskiej.

Organizatorzy Uroczystości zapewnili zebranym słodką przekąskę oraz ciepły posiłek przygotowany przez panie kucharki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom wysokiego poziomu wiedzy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy już za rok.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility